1. Általános rendelkezések 

Tájékoztatjuk, hogy a gyerekruhaklub.hu webáruház (továbbiakban: Webáruház) használatával Ön, mint Felhasználó (továbbiakban: Felhasználó) elfogadja a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Kérjük, hogy kizárólag akkor használja tovább a Webáruházat, ha a jelen ÁSZF-et megismerte, és azt maradéktalanul elfogadja. 

Az ÁSZF hatálya vonatkozik a gyerekruhaklub.hu webáruház használatára, regisztrációra, vásárlásra, illetve minden olyan elektronikus kereskedelmi ügyletre, amely e szerződésben meghatározott Felek között jön létre.
Jelen ÁSZF kiterjed minden, az Üzemeltető által forgalmazott árucikk és termék forgalmazására. 

A webáruház bizonyos szolgáltatásai regisztráció nélkül is elérhetők. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzített módon bárki jogosult.
A Webáruház használatához és a Webáruház által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes, az adatokat az Üzemeltető csak a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben, az Üzemeltető az Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározottak szerint használhatja fel. 

A megrendelés interneten kötött, de nem írásba foglalt szerződésnek minősül, a szerződés magyar nyelven jön létre, és arra Magyarország joga irányadó. Jelen dokumentum nem kerül elektronikusan iktatásra, későbbiekben nem kereshető vissza.
A felek megállapodnak, hogy az Üzemeltető valamint a Felhasználó közötti, a regisztráció illetve megrendelés során megadott email címen történő kommunikáció, írásbeli kommunikációnak minősül. Az ÁSZF -től történő bármely eltérésről csak írásban lehet megállapodni mindkét fél aláírásával. 

Amennyiben a webáruház működésével, megrendeléssel, és szállítással kapcsolatosan kérdése van, jelezze elérhetőségeinken keresztül!
Fogyasztók és fogyasztónak nem minősülő szervezetek és jogi személyek is jogosultak a webáruházban vásárolni (együttesen: Vásárlók). A fogyasztónak nem minősülő vásárlókra nem alkalmazandók a jelen ÁSZF azon rendelkezései, amelyek kifejezetten a fogyasztókra vonatkoznak (pl. elállási jog, jogorvoslat). A webáruház a Vásárlók előzetes tájékoztatása során figyelembe veszi a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:82- 6:85. § rendelkezéseit. 

1.1. Az Üzemeltető cég adatai és elérhetőségei: 

Internetes áruház: www.gyerekruhaklub.hu
Üzemeltető: PW Studio Kft.
Székhely: H-4026 Debrecen, Múzeum utca 4. 2/1.
Telephely (postacím): Gyerekruhaklub webáruház - PW Studio Kft. - 4026 Debrecen, Múzeum utca 4. 2/1.
Képviselője: Bakonszegi Norbert ügyvezető
Adószám: 23306156-2-09
Közösségi adószám: HU 23306156
Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt. 10700141-65954326-52000001 Jegyzőnél bejelentett tevékenység száma, hivatal neve: 
4791 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem, Debrecen Jegyzői Hivatal 1 
Cégjegyzéket kiadó bíróság, cégjegyzékszám: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság mint Cégbíróság, Cg. 09-09-020869
Telefonszám: 06 70 600 60 17
E-mail: info@gyerekruhaklub.hu 

1.2. Értelmező rendelkezések 

- Felhasználó: A weboldalra látogató személy, aki a weboldalon elérhető szolgáltatásokat igénybe veszi.
- Vásárló: Aki a webáruházban elérhető termékeket megvásárolja, szolgáltatásokat igénybe veszi, természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. 
- Fogyasztó: Önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy;
- Vállalkozás: Szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.
- Üzemeltető: Elektronikus kereskedelmi szolgáltatást végző jogi személy, aki a webáruházat üzemelteti. 
- Távollévők közötti szerződés: Olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak. 

2. Termékek köre 

A Webáruházban elérhető termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termék aloldala tartalmazza az adott termék megnevezését, méretét, árát, további lényeges tulajdonságait. Kérjük, hogy a termékleírásokat figyelmesen olvassa el, hogy azt a terméket rendelhesse meg, melyre szüksége van. Adott esetben kérje a gyerekruhaklub.hu webáruház munkatársainak segítségét. A webáruházban megjelenített termékképek illusztrációként szerepelnek, minimális mértékben (pl. színárnyalat) eltérhetnek a valóságtól. 
Az oldalon feltüntettet árak minden esetben a 27% ÁFÁ-val növelt bruttó árak, tartalmazzák a vásárláskor hatályos jogszabályokban meghatározott általános forgalmi adót. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. 

3. Vásárlás menete, szerződés létrejötte

3.1. Regisztráció

A Webáruházban történő első vásárlás előtt szükséges regisztrálni. A regisztráció egyszerűbbé teszi a későbbi vásárlásokat és az esetleges kedvezmények igénybevételét, rendelések kezelését.
A személyes profil törlését bármikor kérheti az info@gyerekruhaklub.hu email címre küldött elektronikus üzenetben. Az üzenet megérkezését követően haladéktalanul töröljük a regisztrációt. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód. 
A felhasználói fiók hozzáférési adatainak (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag Felhasználó a felelős. Az Üzemeltetőt nem terheli felelősség, ha jelszava illetéktelenek számára hozzáférhetővé válik. Ha tudomást szerez arról, hogy jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles haladéktalanul értesíteni a webáruház Üzemeltetőjét. 
Az Üzemeltetőt a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokból adódó szállítási késedelemért, hibáért, egyéb problémáért semmilyen felelősség nem terheli.
A regisztrációkor rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Profil aloldalon van lehetőség. Az Üzemeltetőt a regisztrált adatok Felhasználó általi megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 

3.2. Megrendelés menete 

A Webáruházban történő vásárlás esetén távollévők közötti szerződés jön létre a Vásárló és az Üzemeltető (Eladó) között a 45/2014. (II. 26.) korm. rendelet - a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól - rendelkezései alapján. A jogviszonyra a jelen ÁSZF rendelkezései irányadók. 
A megrendelések leadása a gyerekruhaklub.hu webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, regisztrációt követően. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket az Üzemeltető nem fogad el.
Webáruház 48 órán belül emailben automatikusan visszaigazolja a megrendelést, a megrendelés rögzítését követően. A megrendelést visszaigazoló email megküldése végleges elfogadó nyilatkozatnak tekintendő. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8.00-16.30 óra között történik. Ha a megrendelés leadása ezen időkereten kívül történik, úgy annak feldolgozására azt követő munkanapon kerül sor. 
Kérjük a Vásárlókat, hogy ezen elektronikus dokumentumokat olvassák el, és őrizzék meg. Kérdés esetén lépjenek kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal. 
Ha a Webáruház 48 órán belül nem igazolja vissza a rendelést, úgy a vonatkozó jogszabály alapján (2001. évi CVIII. törvény 6. § (2) bek.), a Vásárló szerződési kötelezettsége a továbbiakban nem áll fent, tehát mentesül a vásárlás kötelezettsége alól, nem köteles megvásárolni a termék(ek)et. 
Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, az Üzemeltető a Vásárlót erről haladéktalanul elektronikusan tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a Vásárló részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 10 napon belül. 
A megrendelések lényeges adatait a Webáruház elektronikus rendszere automatikusan rögzíti és tárolja így különösen: megrendelés egyedi azonosító száma, megrendelő neve, szállítási cím, számlázási cím, megjegyzés, fizetendő összeg. 
A Webáruházban tett megrendelést az Üzemeletető csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a Vásárló a regisztráció és a vásárlás során a szükséges adatokat megadja. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a vásárlás során felmerülő technikai problémákért a Webáruház felelősséget nem vállal. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk esetén felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség a Vásárlót terheli. 
Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei: az adatbeviteli hibák javítására a vásárlási folyamat során, a „Megrendelem” gomb megnyomása előtt van lehetőség. A regisztrációkor megadott adatokat bejelentkezés után bármikor meg lehet változtatni a ’Profil' aloldalon. A "Kosár" tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető a rendelés véglegesítése előtt. Ha további problémája van a vásárlás során, úgy emailben jelezheti a webáruház felé. 
Fontos a telefonos elérhetőség megadása, hiszen a Webáruház esetenként a kiszállítást megelőzően telefonon egyeztet, vagy SMS-t küld. Hiányos elérhetőségi, postázási adatok kitöltése esetén a megrendelést az Üzemeltető nem tudja teljesíteni. Az általános teljesítési határidő a megrendelés leadásától számított 3 munkanap, mely banki átutalás esetén a pénz Üzemeltető számlájára érkezésétől értendő. 

3.3. Vásárlás menete 

1.Regisztráljon, illetve jelentkezzen be a gyerekruhaklub.hu webáruházba.
2.A megvásárolni kívánt termékeket helyezze a kosárba.
3.A weboldal bal felső sarkában található “Kosár” ikon segítségével kilistázhatók és
módosíthatók a kosárba tett termékek.
4.Amennyiben rendelkezik “Kuponkóddal” azt a vásárlás során rögzítheti. A kedvezményt a
rendszer a vásárlás során jóváírja.
5.A „Vásárlás” gombra kattintva a vásárlás részletei adhatók meg, korábban rögzített adatok
módosíthatók így különösen: szállítási mód, fizetési mód, illetve megjegyzést is adhat a rendeléshez. Amennyiben az adatok javítása valamely okból nem sikerült, kérjük az Ügyfélszolgálatunkkal vegye fel a kapcsolatot.
6.A „Megrendelem” gombbal véglegesítheti a megrendelést.
7.A rendelésről visszaigazoló e-mailt küldünk. Ha a visszaigazoló emailben vagy a rendelés során
bármilyen hibát észlel rendelésével kapcsolatban, kérjük jelezze az info@gyerekruhaklub.hu email címen, hogy a hibát a lehető legrövidebb időn belül orvosolhassuk. Kérjük figyelmesen adja meg e-mail címét, mert a hibásan megadott e-mail cím, vagy telített postafiók esetén nem tudjuk e-mailben megküldeni a rendelés visszaigazolását!
Felhívjuk a figyelmet, hogy minden egyes véglegesített megrendelést a Webáruház rendszere külön megrendelésként kezel. Ha egymás után közvetlenül, azonos Vásárló vásárol a webáruházban, ezen megrendelések is külön csomagban kerülnek kiszállításra, amely esetben a szállítási díj is minden megrendelésnél külön felszámításra kerül. A Vásárló a további rendelések leadásakor kérheti megrendelései összevonását, amennyiben erre az Üzemeltető visszajelzése alapján van lehetőség. Ebben az esetben az Üzemeltető egyesítheti a megrendeléseket, de a már postázás alatt lévő csomagok utólagos összevonására nincs mód. Ezért kérjük ilyen esetben haladéktalanul vegye fel az Ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot az info@gyerekruhaklub.hu email címen keresztül.

3.4. Fizetési módok 

A megrendelt termékek vételárát és az esetleges járulékos költségeket (amelyek minden esetben feltüntetésre kerülnek a megrendeléskor) a megrendelő előzetes banki utalással, bankkártyás fizetéssel, vagy utánvéttel, a futárnak történő készpénzes/bankkártyás fizetéssel teljesítheti. Utánvétes fizetési módnál Webáruház készpénzkezelési költséget számít fel, amelyről előzetesen a megrendelés leadása előtt a weboldalon tájékoztatja a Vásárlót. 

3.5. Kedvezmények 

Kupon és egyéb kedvezmények: Egy vásárlásnál a webáruház rendszere csak 1 kupont/egyéb kedvezményt tud érvényesíteni, több kupon és vásárlás nem vonható össze. A kedvezmény a szállítási költségre nem vonatkozik! A kedvezmény a rendelés termék értékeinek összegéből kerül levonásra. 
- Harmadik féltől vásárolt kupon vagy bónusz kedvezmény felhasználása: A webáruházban felhasználható más online felületekről vásárolt kupon vagy bónusz kedvezmény. Ezek konkrét felhasználási feltételei az adott kampányban kerülnek rögzítése a kedvezményt értékesítő weboldalon, a kuponok felhasználásával és beváltásával kapcsolatos kérdés esetén az ügyfélszolgálatunknál is kérhető tájékoztatás. Minden kupon vagy bónusz felhasználásához meg kell a vásárlás előtt adni az egyedi kódot, hogy a webáruházban a kedvezmény levonásra kerülhessen, ezért kérjük kedvezmény felhasználási szándékát mindig időbe jelezze. 
- Gyerekruha Klub kupon kedvezmények: A Webáruház a vásárlások értéke alapján, illetve időszakonként kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosít kupon formájában. Ha a Vásárló rendelkezik érvényes kuponnal, a vásárlás során megadhatja a kedvezményre jogosító kupon egyedi azonosítóját. A kuponok felhasználási feltételeinek egyéb részleteit a Törzsvásárlói program illetve az aktuális kampány feltételei tartalmazzák. 

3.6. Termékek ára 

Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát az Üzemeltető fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Amennyiben az Üzemeltető minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruházban rögzítésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor az Üzemeltető nem köteles a terméket hibás áron szállítani. Az árak ezen esetben történő módosítása alapján az Üzemeltető biztosítja a helyes áron történő szállítást, amelyet a Vásárló elfogadhat vagy elállhat vásárlástól. 

3.7. Átvétel módja, szállítás 

A termékek kiszállítása a GLS Hungary Kft. futárszolgálatával történik, továbbá személyes átvételre is van lehetőség. A megrendelt termékek 5 munkanapnál hosszabb ideig tartó tárolására és emiatt későbbi kiszállítására a Webáruház nem tud lehetőséget biztosítani, a Vásárló köteles a megrendelést követő 3 munkanapon a fizetést teljesíteni (utánvét kivételével). 
Ajánlott a termék sértetlenségét is az átvételkor ellenőrizni, és mennyiségi hiány vagy sérült termék esetén a helyszínen jegyzőkönyvben rögzíteni annak körülményeit.
A nem sértetlen csomagolású terméket a Vásárló csak saját felelősségére veheti át. Mennyiségi, illetve sérültség miatti reklamáció feldolgozását segíti, ha a csomag felbontásáról videofelvétel készül, és a felvétel egyértelműen rögzíti a csomag felbontásának folyamatát. 
A kiszállítás munkanaponként 8-17 óra között történik. Amennyiben kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a szállító értesítést hagy, majd legfeljebb két alkalommal ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására. A Vásárló köteles olyan szállítási címet és telefonszámot megadni, ahol a fenti időintervallumban elérhető, akár munkahelyi cím is megadható. 
Az át nem vett csomagok szállítási költségét a Vásárlóra terheljük! 

3.8. Szállítás feltételei, díja 

A Szállító által vállalt szállítási határidőt a megrendelést visszaigazoló e-mail tartalmazza. 

Szállítási feltételek 

A vásárló a GLS, a Packeta és a Foxpost futárszolgálat szolgáltatásai közül választhat:
A szállítás feltételeinek további részletei elérhetők a http://www.gyerekruhaklub.hu/szallitas aloldalon. 

A szállítási díj 20 000 Ft feletti rendelés esetén ingyenes. 
Az ingyenes szállításhoz a megrendelt termékeknek kedvezményekkel csökkentett összegét kell alapul venni. A fenti árak kizárólag Magyarország területén belüli szállítás esetén érvényesek.
A csomag tartalmazza a számlát.
Amennyiben a Vásárló az általa megrendelt áru(k)ért a megrendelést visszaigazoló email megküldésétől számított 30 napon belül nem jelentkezik és az árut nem fizeti ki, illetve a futártól nem veszi át, akkor az Üzemeltető jogosult a megrendeléstől egyoldalú nyilatkozattal elállni. Ilyen esetben a Vásárló köteles megtéríteni az Üzemeltetőnél felmerülő (postázási) költséget. 
A csomag újraküldését sikertelen kézbesítést követően kizárólag a megrendelés (csomag és szállítási költség) ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani! 

3.9. Késedelmes teljesítés 

Ha az Üzemeltető késedelembe esik, a Vásárló követelheti a teljesítést, vagy ha a késedelem következtében a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt, elállhat a szerződéstől.
A Vásárló elállásához nincs szükség a teljesítéshez fűződő érdek megszűnésének bizonyítására, ha
a) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni; vagy 
b) a Vásárló az utólagos teljesítésre megfelelő póthatáridőt tűzött, és a póthatáridő eredménytelenül telt el.
Ha a megrendelt termék bármilyen okból nem áll az Üzemeltető rendelkezésére, haladéktalanul tájékoztatja a Vásárlót, és visszatéríti a vásárlással kapcsolatosan felmerült költségeit. 
Amennyiben az Üzemeltető a megrendelésben vállalt szállítási határidőhöz képest 30 napot meghaladó késedelembe esik, ezt követően a Vásárló jogosult a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállni. 

4. Panaszkezelés 

A webáruház tevékenységével, vagy a webáruház által forgalmazott termékkel kapcsolatos panasz bejelentése, kapcsolatfelvétel a gyerekruhaklub.hu elérhetőségein keresztül lehetséges emailben vagy postai úton. (Postacím: Gyerekruhaklub webáruház - PW Studio Kft, 4026 Debrecen, Múzeum utca 4. 2/1., email: info@gyerekruhaklub.hu) 
A Vásárló panaszát szóban (telefonon) vagy írásban jelentheti be az a Webáruház ügyfélszolgálatán. Nem minősül panasznak, ha a megrendelő a Webáruház működésével kapcsolatos tájékoztatást kér. Az Üzemeltető a panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Webáruház a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát a Vásárlónak átadja. 
Az írásbeli (ideértve az elektronikus úton) valamint telefonon tett panaszt a Webáruház – törvény eltérő rendelkezése hiányában – harminc napon belül írásban megválaszolja, melyhez csatolja a panaszról felvett jegyzőkönyvet is. A rögzített panasznak tartalmaznia kell a panaszos nevét, címét, és a panasz leírását. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles, továbbá felhívja a Vásárló figyelmét a jogorvoslati lehetőségekre. A válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. 
A felek jelen szerződésből eredő vitáikat elsősorban békés úton, megegyezéssel kísérlik meg rendezni. A Vásárló a további jogérvényesítési lehetőségei: panasz benyújtása a Fogyasztóvédelmi Hatósághoz, békéltető testület eljárásának kezdeményezése, EU online vitarendezési fórumához fordulás vagy bírósági eljárás kezdeményezése, mely esetre kikötik a Debreceni Járásbíróság illetékességét. 

4.1. Békéltető Testület 

A fogyasztó panasz esetén a kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testülethez fordulhat, ahol a fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére van lehetőség. A békéltető testület a fogyasztói jogvita rendezése érdekében egyezség létrehozására törekszik a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. Az Üzemeltetőt a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli a Fgytv. 29. §. (11) rendelkezése alapján. 
A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a www.bekeltetes.hu oldalon, ahol a békéltető testületek eljárásáról bővebb információ olvasható.
Az Üzemeltető székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetősége:

Hajdú-Bihar megyei Békéltető Testület 
Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15. Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745
E-mail: bekelteto@hbkik.hu
További Békéltető Testületek elérhetősége:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefon: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax: (76) 501-538
Email: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési Cím: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefon: (72) 507-154
Fax: (72) 507-152
Email: bekelteto@pbkik.hu
Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefon: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax: (66) 324-976
Email: bekeltetes@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefon: (46) 501-091, 501-870
Fax: (46) 501-099
Email: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 
Telefon: (1) 488-2131
Fax: (1) 488-2186
Email: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefon: (62) 554-250/118 mellék
Fax: (62) 426-149
Email: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefon: (22) 510-310
Fax: (22) 510-312
Email: bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefon: (96) 520-202 520-217
Fax: (96) 520-218
Email: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint
Levelezési cím: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefon: (36) 416-660/105 mellék
Fax: (36) 323-615
Email: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefon: 20/373-2570
Email: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefon: (34) 513-010
Fax: (34) 316-259
Email: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax: (32) 520-862
Email: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Telefon: 06-1-792-7881
Email: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu -

Somogy Megyei Békéltető Testület Cím: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefon: (82) 501-000
Fax: (82) 501-046 
Email: skik@skik.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefon: (42) 420-180
Fax: (42) 420-180
Email: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefon: (74) 411-661
Fax: (74) 411-456
Email: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.
Telefon: (94) 312-356
Fax: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
Email: bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220
Telefon: 06-88-814-121
Fax: (88) 412-150
Email: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefon: (92) 550-513
Fax: (92) 550-525
Email: zmbekelteto@zmkik.hu

Az Üzemeltető a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 36/C. § (1) bekezdése szerinti általános alávetési nyilatkozatot nem tett. 

4.2. EU online vitarendezési plattform (ODR) 

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendelet alapján az Európai Bizottság létrehozta az online vitarendezési platformot. A plattform célja a fogyasztók és kereskedők közötti jogviták független, pártatlan, gyors és hatékony bírósági eljáráson kívüli online rendezése. 
Az online vitarendezési platform a https://ec.europa.eu/odr oldalon érhető el díjmentesen az Unió valamennyi hivatalos nyelvén, így magyarul is. A fogyasztó a panaszát elektronikusan nyújthatja be a plattformon történő regisztrációt követően. 

5. Szavatosság, jótállás 

A vásárolt termék(ek)re a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, illetve annak mellékletei által meghatározott kellékszavatossági, termékszavatossági szabályok irányadók. Jelen pontban rögzített tájékoztató a fogyasztónak minősülő vásárlókra vonatkozik, a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült. A gyerekruhaklub.hu webáruházban megvásárolható termékekre, azok jellegénél fogva a kötelező jótállás nem vonatozik. 
A szavatossági igények az alábbi elérhetőségeken keresztül érvényesíthetők: Név: PW Studio Kft. – Gyerekruha Klub webáruház
Levelezési cím:4026 Debrecen, Múzeum utca 4. 2/1. Telefonszám: 06 70 600 6017, e-mail: info@gyerekruhaklub.hu 

5.1. Hibás teljesítés 

Üzemeltető hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan, ha a Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. 
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el. 

5.2. Kellékszavatosság 

Milyen esetben élhet a Vásárló a kellékszavatossági jogával?
A Vásárló az Üzemeltető hibás teljesítése esetén az Üzemeltetővel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg a Vásárlót kellékszavatossági igénye alapján?
A Vásárló - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló kellékszavatossági igényét?
A fogyasztónak minősülő Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves (fogyasztónak nem minősülő vásárló esetén 1 éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
A Vásárló az Üzemeltetővel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webáruház Üzemeltetője nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Várásló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

5.3. Termékszavatosság 

Milyen esetben élhet a Vásárló a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vásárló - választása szerint - kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg a Vásárlót termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
A hibás terméket a Vásárló saját költségére köteles az Üzemeltető postacímére eljuttatni. Az Üzemeltető utánvétes csomagot nem vesz át! 

5.4. Eljárás szavatossági igény esetén 

A minőségi kifogások intézésére a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet előírásai az irányadóak.
- Ha az Üzemeltető a fogyasztó szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, megküldi álláspontját öt munkanapon belül a fogyasztó részére, igazolható módon. Az Üzemeltető a fogyasztói igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is tájékoztatja a fogyasztót.
- A Webáruház üzemeltetője a bejelentett szavatossági igényekről jegyzőkönyvet vesz fel, melynek másolatát a fogyasztó részére rendelkezésre bocsát (elektronikus vagy postai úton).
- A jegyzőkönyvben rögzítésre kerül: 
a) a fogyasztó neve, címe, valamint a fogyasztó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,
b) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát, c) a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját, 
d) a hiba bejelentésének időpontját,
e) a hiba leírását,
f) szavatossági igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá
g) a szavatossági igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.
- A jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt szükség esetén az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
- A szavatossági igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.
- Az Üzemeltetőnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. 

6. Elállás joga, módja, következményei 

A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján, mint fogyasztó a megrendeléstől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat. Az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolható, amikor az áruátvétel megtörtént, szolgáltatás esetén a szerződéskötés napjától. Az elállási nyilatkozatot az Üzemeltető számára szóban (telefonon) postai ajánlott levélben vagy elektronikus levélben írásban kell eljuttatni, telefonon történő elállás estén minden esetben kérjük annak e-mailben való megküldését is. Az elállás elállási nyilatkozatminta felhasználásával is megvalósulhat. Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a Vásárlónak kell gondoskodnia, költsége a Vásárlót terheli. A Vásárló az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza az Üzemeltetőnek, utánvételes visszavételt az Üzemeltető nem teljesít. Elállás esetén az Üzemeltető követelheti a Vásárlótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. Ezeken kívül a Vásárlót az elállás kapcsán más költség nem terheli. 
Kérjük, a terméket minden esetben a webáruház postacímére szíveskedjen visszajuttatni: Gyerekruhaklub webáruház - PW Studio Kft., 4026 Debrecen, Múzeum utca 4. 2/1.
Az Üzemeltető a Vásárló által fizetett összeget a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül hiánytalanul visszatéríti a Vásárlónak. 
Nem gyakorolható az elállás joga, ha a termék értékesítése a Vásárló személyéhez kötött, illetve amelyet a Vásárló kifejezett kérésére állítottak elő (pl.: ajándéktárgyak, a megrendelő által biztosított fotókkal ellátva), vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, valamint a jogszabályok által meghatározott további esetekben. 
A visszaküldött termékek átvételekor videófelvétel készül a csomag kibontásáról, illetve a visszaküldött termék megvizsgálásáról, a későbbiekben felmerülő vitás kérdések esetére. (pl. a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos)
Az e pontban rögzítettek kizárólag a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő Vásárló (fogyasztó)-ra vonatkoznak. 

Elállási nyilatkozatminta letöltése 

7. Adatkezelés 

A webáruház adatvédelmi és adatkezelési szabályzata a főoldalról továbbá a következő linken keresztül érhető el: Adatvédelem 

8. Szerzői jogok 

A gyerekruhaklub.hu weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Az Üzemeltető a szerzői jogi jogosultja a weboldalon megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt grafikai megjelenést és egyéb anyagokat, a weboldal elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, kivitelezést). 

9. Egyéb rendelkezések 

Bármely Felhasználó által a weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmakra vonatkozóan jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenységre utaló jeleket keresni.
Ha a Felhasználó a weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, kérjük jelezze az Üzemeltetőnek az info@gyerekruhaklub.hu címen. 
A Felhasználó a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az Üzemeltető nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. 
Az Üzemeltető nem felel a weboldal Felhasználói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. A szerződésre magatartási kódex nem vonatkozik.
Jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 
Az Üzemeltető jogosult a jelen ÁSZF-ben foglaltakat - különösen a forgalmazott termékek körét, vételárát, határidőket, stb.- egyoldalúan módosítani. A módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF, a közzétételkor lép hatályba. A változtatások a létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik. 
Ha jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy az a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.
Az Üzemeltető az ÁSZF szövegét webáruházban letölthető formában teszi közzé. Jelen általános szerződési feltételek dokumentum nyomtatóbarát változatának letöltéséhez, és megtekintéséhez kattintson ide. 

Debrecen, 2022.07.25.