gyerekruhaklub.hu webáruház

 1. Általános rendelkezések
 2. Megvásárolható termékek köre
 3. Vásárlás menete, szerződés létrejötte
  1. Regisztráció
  2. Megrendelés
  3. Vásárlás menete
  4. A megrendelések feldolgozása, visszaigazolása
  5. Fizetési módok

  6. Átvétel módja, szállítás
  7. Szállítás feltételei, díja
 4. Panaszkezelés
 5. Szavatosság
 6. Elállás joga, módja, következményei
 7. Szerzői jogok
 8. Adatvédelem
 9. Egyéb rendelkezések

I. Általános rendelkezések

Tájékoztatjuk, hogy a gyerekruhaklub.hu webáruház (továbbiakban: Webáruház) használatával Ön, mint Felhasználó (továbbiakban: Felhasználó) elfogadja a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Kérjük, hogy kizárólag akkor használja tovább a Webáruházat, ha a jelen ÁSZF-et megismerte, és azt maradéktalanul elfogadja.

Az ÁSZF hatálya vonatkozik a gyerekruhaklub.hu webáruház használatára, regisztrációra, vásárlásra, illetve minden olyan elektronikus kereskedelmi ügyletre, amely e szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A gyerekruhaklub.hu webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.

A PW Studio Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek körét, vételárát, határidőket, stb. szabadon megváltoztathatja. A változás a Webáruházban történt megjelenés időpontjától hatályos. A változtatások a létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

Jelen ÁSZF kiterjed minden, az Üzemeltető által forgalmazott árucikk és termék - a továbbiakban együttesen Áruk - forgalmazására.
A webáruház bizonyos szolgáltatásai regisztráció nélkül is elérhetők. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzített módon bárki jogosult.

A Webáruház használatához és a Webáruház által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes, az adatokat az Üzemeltető csak a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben, az Üzemeltető az Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározottak szerint használhatja fel.

A megrendelés interneten kötött, de nem írásba foglalt szerződésnek minősül, a szerződés magyar nyelven jön létre, és arra Magyarország joga irányadó. Jelen dokumentum nem kerül elektronikusan iktatásra, későbbiekben nem kereshető vissza.
A felek megállapodnak, hogy az Üzemeltető valamint a Felhasználó közötti, a regisztráció illetve megrendelés során megadott email címen történő kommunikáció, írásbeli kommunikációnak minősül.
Az ÁSZF -től történő bármely eltérésről csak írásban lehet megállapodni mindkét fél aláírásával.

Amennyiben a webáruház működésével, megrendeléssel, és szállítással kapcsolatosan kérdése van, jelezze elérhetőségeinken keresztül!

Az Üzemeltető cég adatai és elérhetőségei:
Internetes áruház: www.gyerekruhaklub.hu
Üzemeltető: PW Studio Kft.
Székhely: H-4026 Debrecen, Múzeum utca 4. 2/1.
Képviselője: Bakonszegi Norbert ügyvezető
Adószám: 23306156-2-09
Közösségi adószám: HU 23306156
Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt. 10700141-65954326-52000001
Jegyzőnél bejelentett tevékenység száma, hivatal neve: 
4791 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem, Debrecen Jegyzői Hivatal

Cégjegyzéket kiadó bíróság, cégjegyzékszám: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság mint Cégbíróság, Cg. 09-09-020869
Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-64146/2013.
Telefonszám: 06 70 600 60 17 
E-mail: info@gyerekruhaklub.hu
Postacím: Gyerekruhaklub webáruház - PW Studio Kft. - 4026 Debrecen, Nemzetőr utca 1. I. lépcsőház földszint 1.
Szerződés nyelve: magyar

II. Megvásárolható termékek köre

Az Üzemeltető, mint eladó kínálatában szereplő, a Felhasználó, mint megrendelő által megrendelhető, megvásárolható termékek köre az Üzemeltető honlapján tekinthető meg, míg az egyes termékek specifikációja és ára az adott termék aloldalán érhető el. A termék aloldala tartalmazza az adott termék megnevezését, méretét, árát, további lényeges tulajdonságait. Kérjük, hogy a termékleírásokat figyelmesen olvassa el, hogy azt a terméket rendelhesse meg, melyre szüksége van. Adott esetben kérje a gyerekruhaklub.hu webáruház munkatársainak segítségét. A webáruházban megjelenített termékképek illusztrációként szerepelnek, minimális mértékben (pl. színárnyalat) eltérhetnek a valóságtól.
Az oldalon feltüntettet árak minden esetben a 27% ÁFÁ-val növelt bruttó árak, tartalmazzák a vásárláskor hatályos jogszabályokban meghatározott általános forgalmi adót. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

A gyerekruhaklub.hu webáruház új és használt gyermekruhákat, cipőket, kiegészítőket kínál.

III. Vásárlás menete, szerződés létrejötte

1. Regisztráció

A fejlécben található Regisztráció menüpontban, űrlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. A Webáruházban történő első vásárlás előtt szükséges regisztrálni. A regisztráció egyszerűbbé teszi a későbbi vásárlásokat és az esetleges kedvezmények igénybevételét.
Az Ügyfél a regisztrációval kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja; az adatkezelésekhez hozzájárul.
A regisztrációról e-mailben visszaigazolást küldünk.
A regisztráció törlését bármikor kérheti az info@gyerekruhaklub.hu email címre küldött eletronikus üzenetben. Az üzenet megérkezését követően haladéktalanul töröljük a regisztrációt. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói fiók hozzáférési adatainak (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag Felhasználó a felelős. Ha tudomást szerez arról, hogy jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles haladéktalanul értesíteni a webáruház Üzemeltetőjét.

Az Üzemeltetőt a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokból adódó szállítási késedelemért, hibáért, egyéb problémáért semmilyen felelősség nem terheli. Az Üzemeltetőt nem terheli felelősség, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára hozzáférhetővé válik, bármely nem az Üzemeltetőnek felróható okból és az Ügyélnek kára származik belőle.
A regisztrációkor rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Profil aloldalon van lehetőség, ahol az korábbi megrendelések adatai is megtekinthetőek. Az Üzemeltetőt a regisztrált adatok Felhasználó általi megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2. Megrendelés menete

A Webáruházban történő vásárlás esetén távollévők közötti szerződés jön létre a Felhasználó (Megrendelő) és az Üzemeltető (Eladó) között, amely jogviszonyra a jelen ÁSZF rendelkezései irányadók.
A megrendelések leadása a gyerekruhaklub.hu webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, regisztrációt követően. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket az Üzemeltető nem fogad el.
Webáruház 48 órán belül emailben automatikusan visszaigazolja a megrendelést, a megrendelés rögzítését követően. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8.00-16.30 óra között történik. Ha a megrendelés leadása ezen időkereten kívül történik, úgy annak feldolgozására azt követő munkanapon kerül sor.
Az adásvételi szerződés feltételeit a megrendelés elküldésével a megrendelő elfogadja.

A megrendelést visszaigazoló email megküldése végleges elfogadó nyilatkozatnak tekintendő, így a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet - a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól - alapján távollévők között kötött szerződés jön létre a weboldal Felhasználó (mint Vevő) és az Üzemeltető (PW Studio Kft., mint Eladó, szállító) között. Az Üzemeltető a megrendelést emailben visszaigazolja.
Kérjük Felhasználóinkat, hogy ezen elektronikus dokumentumokat olvassák el, és őrizzék meg. Kérdés esetén lépjenek kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.

Ha a Webáruház 48 órán belül nem igazolja vissza a rendelést, úgy a vonatkozó jogszabály alapján (2001. évi CVIII. törvény 6. § (2) bek.), a Felhasználó szerződési kötelezettsége a továbbiakban nem áll fent, tehát mentesül a vásárlás kötelezettsége alól, nem köteles megvásárolni a termék(ek)et.

Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, az Üzemeltető a Felhasználót erről haladéktalanul elektronikusan tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a Felhasználó részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.

A megrendelések lényeges adatait a Webáruház elektronikus rendszere automatikusan rögzíti és tárolja így különösen: megrendelés egyedi azonosító száma, megrendelő neve, szállítási cím, számlázási cím, megjegyzés, fizetendő összeg. A Felhasználó kérésére a megrendelés egyedi azonosítószáma alapján az Üzemeltető elektronikus formában megküldi a vásárlás adatait.

A Webáruházban tett megrendelést az Üzemeletető csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a Felhasználó a regisztráció és a vásárlás során a szükséges adatokat megadja. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a vásárlás során felmerülő technikai problémákért a Webáruház felelősséget nem vállal. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk esetén felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség a Felhasználót terheli.

Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei: az adatbeviteli hibák javítására a vásárlási folyamat végén, a fizetési mód kiválasztását követően megjelenő „Megrendelem” gomb megnyomása előtt van lehetőség. A regisztrációkor megadott adatokat bejelentkezés után bármikor meg lehet változtatni a ’Profil' aloldalon. A "Kosár" tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető. Ha további problémája van a vásárlás során, úgy elmailben jelezheti a webáruház felé.

Fontos a telefonos elérhetőség megadása, mert a Webáruház esetenként a kiszállítást megelőzően telefonon egyeztet, vagy SMS-t küld. Hiányos elérhetőségi, postázási adatok kitöltése esetén a megrendelést az Üzemeltető nem teljesíti. Az általános teljesítési határidő a megrendelés leadásától számított 2 munkanap, mely banki átutalás esetén a pénz Üzemeltető számlájára érkezésétől értendő.
Az Üzemeltető fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések részben, vagy teljes egészben történő visszautasítására. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel való egyeztetést követően kerülhet sor! A termékek vételárának előre fizetése esetén, az Üzemeltető visszautalja a vételárat.

3. Vásárlás menete

 1. Regisztráljon, illetve jelentkezzen be a gyerekruhaklub.hu webáruházba.
 2. A megvásárolni kívánt termékeket helyezze a kosárba.
 3. A weboldal bal felső sarkában található “Kosár” ikon segítségével kilistázhatók és módosíthatók a kosárba tett termékek.
 4. Amennyiben rendelkezik “Kupokóddal” azt a vásárlás során rögzítheti. A kedvezményt a rendszer a vásárlás során jóváírja.
 5. A „Vásárlás” gombra kattintva a vásárlás részletei adhatók meg, korábban rögzített adatok módosíthatók így különösen: szállítási mód, fizetési mód, illetve megjegyzést is adhat a rendeléshez. Amennyiben az adatok javítása valamely okból nem sikerült, kérjük az Ügyfélszolgálaunkkal vegye fel a kapcsolatot.
 6. A „Megrendelem” gombbal véglegesítheti a megrendelést.
 7. A rendelésről visszaigazoló e-mailt küldünk. Ha a visszaigazoló emailben vagy a rendelés során bármilyen hibát észlel rendelésével kapcsolatban, kérjük jelezze az info@gyerekruhaklub.hu email címen, hogy a hibát a lehető legrövidebb időn belül orvosolhassuk. Kérjük figyelmesen adja meg e-mail címét, mert a hibásan megadott e-mail cím, vagy telített postafiók esetén nem tudjuk e-mailben megküldeni a rendelés visszaigazolását!

  Felhívjuk a figyelmet, hogy minden egyes véglegesített megrendelést a Webáruház rendszere külön megrendelésként kezel. Ha egymás után közvetlenül, azonos Felhasználó vásárol a webáruházban, ezen megrendelések is külön csomagban kerülnek kiszállításra, amely esetben a szállítási díj is minden megrendelésnél külön felszámításra kerül. A Felhasználó a további rendelések leadásakor kérheti megrendelései összevonását, amennyiben erre az Üzemeltető visszajelzése alapján van lehetőség. Ebben az esetben az Üzemeltető egyesítheti a megrendeléseket, de a már postázás alatt lévő csomagok utólagos összevonására nincs mód. Ezért kérjük ilyen esetben haladéktalanul vegye fel az Ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot az info@gyerekruhaklub.hu email címen keresztül.

4. Fizetési módok


A megrendelt termékek vételárát és az esetleges járulékos költségeket (amelyek minden esetben feltüntetésre kerülnek a megrendeléskor) a megrendelő előzetes banki utalással, bankkártyás fizetéssel, vagy utánvéttel, azaz a futárnak történő készpénzes fizetéssel teljesítheti. Utánvétes fizetési módnál Webáruház készpénzkezelési költséget számít fel, amelyről a megrendelés leadása során a weboldalon tájékoztatja a Felhasználót.

5. Kedvezmények

Kupon és bónusz kedvezmények: Egy vásárlásnál a webáruház rendszere csak 1 kupont tud érvényesíteni, több kupon és vásárlás nem vonható össze. A kedvezmény a szállítási költségre nem vonatkozik! A kedvezmény a rendelés termék értékeinek összegéből kerül levonásra.
- Harmadik féltől vásárolt kupon vagy bónusz kedvezmény felhasználása: A webáruházban felhasználható más online felületekről vásárolt kupon vagy bónusz kedvezmény. Ezek konkrét felhasználási feltételei az adott kampányban kerülnek rögzítése a kedvezményt értékesítő weboldalon, a kuponok felhasználásával és beváltásával kapcsolatos kérdés esetén az ügyfélszolgálatunknál is kérhető tájékoztatás. Mnden kupon vagy bónusz felhasználásához meg kell a vásárlás előtt adni az egyedi kódot, hogy a webáruházban a kedvezmény levonásra kerülhessen, ezért kérjük kedvezmény felhasználási szándékát kérjük mindig időbe jelezze. 
- Gyerekruha Klub kupon kedvezmények: A Webáruház a vásárlások értéke alapján, illetve időszakonként kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosít kupon formájában. Ha a Felhasználó rendelkezik érvényes kuponnal, a vásárlás során megadhatja a kedvezményre jogosító kupon egyedi azonosítóját. A kuponok felhasználási feltételeinek egyéb részleteit a Törzsvásárlói program illetve az aktuális kupon-akció feltételei tartalmazzák.

6. Termékek ára

Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

Amennyiben az Üzemeltető minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruházban rögzítésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor az Üzemeltető nem köteles a terméket hibás áron szállítani, helyette biztosíthatja a helyes áron történő szállítást, amelyet a Felhasználó elfogadhat vagy elállhat vásárlástól.

7. Átvétel módja, szállítás

A termékek kiszállítása a GLS Hungary Kft. valamint a Magyar Posta Zrt. futárszolgálatával történik. Személyes átvételre nincs lehetőség.
A megrendelt termékek 5 munkanapnál hosszabb ideig tartó tárolására és emiatt későbbi kiszállítására a Webáruház nem tud lehetőséget biztosítani, a Felhasználó köteles a megrendelést követő 5 munkanapon a fizetést teljesíteni (utánvét kivételével). A Webáruház törekszik a szállítási határidő betartására, azonban nem felel azért, ha a fenti szokásos szállítási idő nem tartható. Az esetleges késedelem esetén a Webáruház nem köteles a megrendelőt értesíteni, de mindent megtesz a Felhasználó megfelelő tájékoztatása érdelében.
A Felhasználó köteles a kiszállítás időpontjában a csomag sértetlenségét, a termékek darabszámát ellenőrizni, és az átvételi elismervényt aláírni. Sérült csomagolás esetén a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni a hibát. Ajánlott a termék sértetlenségét is az átvételkor ellenőrizni, és mennyiségi hiány vagy sérült termék esetén a helyszínen jegyzőkönyvben rögzíteni a hiányt vagy hibákat. A nem sértetlen csomagolású terméket a Felhasználó csak saját felelősségére veheti át. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni! Mennyiségi, illetve sérültség miatti reklamáció akkor fogadható el aggálytalanul, ha a csomag felbontásáról videofelvétel készül, és a felvétel egyértelműen rögzíti a csomag felbontásának folyamatát.
A kiszállítás munkanaponként 8-17 óra között történik. Amennyiben kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a szállító értesítést hagy, majd legfeljebb két alkalommal ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására. A Felhasználó köteles olyan szállítási címet és telefonszámot megadni, ahol a fenti időitervallumban elérhető, akár munkahelyi cím is megadható.
Az át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük!

8. Szállítás feltételei, díja

A Szállító által vállalt szállítási határidőt a megrendelést visszaigazoló e-mail tartalmazza.

Amennyiben az Üzemeltető a megrendelésben vállalt szállítási határidőhöz képest 30 napot meghaladó késedelembe esik, ezt követően a Felhasználó jogosult a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállni.

Szállítási díjak

A megrendelt termékeket a GLS Hungary Kft. és a Magyar Posta futárszolgálata kézbesíti az alábbi árak szerint:
 
futárszolgálati kézbesítés 980.-
Posta Pontra történő kézbesítés 780.-

Utánvét többlet költsége: plusz 300 Ft

A szállítási díj 15 000 Ft feletti rendelés esetén ingyenes.

 Az ingyenes szállításhoz a megrendelt termékeknek kedvezményekkel csökkentett összegét kell alapul venni. A fenti árak kizárólag Magyarország területén belüli szállítás esetén érvényesek.
A szállítás feltételeinek további részletei elérhetők a http://www.gyerekruhaklub.hu/szallitas/ aloldalon.

A csomag tartalmazza a számlát. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

Amennyiben a Felhasználó az általa megrendelt áru(k)ért a megrendelést visszaigazoló email megküldésétől számított 30 napon belül nem jelentkezik és az árut nem fizeti ki, illetve a futártól nem veszi át, akkor az Üzemeltető jogosult a megrendeléstől egyoldalú nyilatkozattal elállni. Ilyen esetben a Felhasználó köteles megtéríteni az Üzemeltető felmerül postázási költségét.

Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja a megrendelőt terheli, újraküldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani!

IV. Panaszkezelés

A panaszok bejelentése, kapcsolatfelvétel a gyerekruhaklub.hu elérhetőségein keresztül lehetséges. (Postacím: Gyerekruhaklub webáruház - PW Studio Kft, Generali Irodaház,4026 Debrecen, Nemzetőr utca 1. I. lépcsőház földszint 1., email: info@gyerekruhaklub.hu)
A megrendelő panaszát szóban (telefonon) vagy írásban jelentheti be az a Webáruház ügyfélszolgálatán. Nem minősül panasznak, ha a megrendelő a Webáruház működésével kapcsolatos tájékoztatást kér.
Az Üzemeltető a panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Webáruház a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát a megrendelőnak átadja.
Az írásbeli (ideértve az elektronikus úton) valamint telefonon tett panaszt a Webáruház – törvény eltérő rendelkezése hiányában – harminc napon belül írásban megválaszolja, melyhez csatolja a panaszról felvett jegyzőkönyvet is. A rögzített panasznak tartalmaznia kell a panaszos nevét, címét, és a panasz leírását. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles, továbbá felhívja a Felhasználó, mint megrendelő figyelmét a jogorvoslati lehetőségekre. A válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. Az Üzemeltető által felvett jegyzőkönyv tartalmazza a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben eőírt adatokat.
Szerződő Felek jelen szerződésből eredő vitáikat elsősorban békés úton, megegyezéssel kísérlik meg rendezni.
A Felhasználó a további jogérvényesítési lehetőségei: panasz benyújtása a Fogyasztóvédelmi Hatósághoz, békéltető testület eljárásának kezdeményezése, EU online vitarendezési fórumához fordulás vagy bírósági eljárás kezdeményezése, mely esetre kikötik a Debreceni Városi Bíróság illetékességét.

Békéltető Testület

A fogyasztó panasz esetén a kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testülethez fordulhat, ahol a fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére van lehetőség. A békéltető testület a fogyasztói jogvita rendezése érdekében egyezség létrehozására törekszik a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. Az Üzemeltetőt a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli a Fgytv. 29. §. (11) rendelkezése alapján.

A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a www.bekeltetes.hu oldalon, ahol a békéltető testületek eljárásáról bővebb információ olvasható.

Az Üzemeltető székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetősége:

Hajdú-Bihar megyei Békéltető Testület

Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

E-mail: bekelteto@hbkik.hu

További Békéltető Testületek elérhetősége:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefon: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax: (76) 501-538

Email: bkmkik@mail.datanet.hu  

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési Cím: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefon: (72) 507-154

Fax: (72) 507-152

Email: bekelteto@pbkik.hu 

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefon: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax: (66) 324-976

Email: bmkik@bmkik.hu 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefon: (46) 501-091, 501-870

Fax: (46) 501-099

Email: kalna.zsuzsa@bokik.hu 

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: (1) 488-2131

Fax: (1) 488-2186

Email: bekelteto.testulet@bkik.hu 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefon: (62) 554-250/118 mellék

Fax: (62) 426-149

Email: bekelteto.testulet@csmkik.hu 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefon: (22) 510-310

Fax: (22) 510-312

Email: fmkik@fmkik.hu 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefon: (96) 520-202  520-217

Fax: (96) 520-218

Email: bekeltetotestulet@gymskik.hu 

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési cím: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefon: (36) 416-660/105 mellék

Fax: (36) 323-615

Email: tunde@hkik.hu 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefon: (56) 510-610

Fax: (56) 370-005

Email: kamara@jnszmkik.hu 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefon: (34) 513-010

Fax: (34) 316-259

Email: kemkik@kemkik.hu 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax: (32) 520-862

Email: nkik@nkik.hu 

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefon: (1)-269-0703

Fax: (1)-269-0703

Email: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefon: (82) 501-000

Fax: (82) 501-046

Email: skik@skik.hu 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefon: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax: (42) 311-750

Email: bekelteto@szabkam.hu 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefon: (74) 411-661

Fax: (74) 411-456

Email: kamara@tmkik.hu 

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefon: (94) 312-356

Fax: (94) 316-936

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

Email: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefon: (88) 429-008

Fax: (88) 412-150

Email: vkik@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefon: (92) 550-513

Fax: (92) 550-525

Email: zmbekelteto@zmkik.hu

Az Üzemeltető a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 36/C. § (1) bekezdése szerinti általános alávetési nyilatkozatot nem tett.

EU online vitarendezési plattform (ODR)

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendelet alapján az Európai Bizottság létrehozta az online vitarendezési platformot. A plattform célja a fogyasztók és kereskedők közötti jogviták független, pártatlan, gyors és hatékony bírósági eljáráson kívüli online rendezése.

 Az online vitarendezési platform a https://ec.europa.eu/odr oldalon érhető el díjmentesen az Unió valamennyi hivatalos nyelvén, így magyarul is. A fogyasztó a panaszát elektronikusan nyújthatja be a plattformon történő regisztrációt követően.

V. Szavatosság, jótállás

A szavatosság és jótállás szabályait a Polgári törvénykönyv, a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szabályozza. A gyerekruhaklub.hu webáruházban megvásárolható termékekre, azok jellegénél fogva a kötelező jótállás nem vonatozik.

Szavatossági, jótállási igények érvényesítése
A szavatossági igények az alábbi elérhetőségeken keresztül érvényesíthetők:
Név: PW Studio Kft. – Gyerekruha Klub webáruház
Levelezési cím:4026 Debrecen, Nemzetőr utca 1. I. lépcsőház földszint 1.
Telefonszám: 06 70 600 6017, e-mail: info@gyerekruhaklub.hu

Kellékszavatosság
A Felhasználó (mint fogyasztó) az Üzemeltető (mint vállalkozás) hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján.
Az un. fogyasztói szerződés esetén a fogyasztónak minősülő felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 2 év alatt évül el. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a az elévülési határidő 1 év.
A felhasználó – választása szerint – a következő kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára - más igénye teljesítéséhez képest - aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, ebben az esetben igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az üzemeltető költségére a felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. A felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét a felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. A felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A felhasználó közvetlenül a üzemeltetővel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
A teljesítést (termék átvétele a kiszálltáskor) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. Az üzemeltető csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha bizonyítja, hogy a termék hibája a felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ilyen esetben az üzemeltető nem köteles a felhasználó kifogásának helyt adni, ha bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

Termékszavatosság
Termékszavatosság ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a termékleírásban szereplő tulajdonságokkal. A fogyasztónak minősülő felhasználó, választása szerint érvényesítheti kellék- vagy termékszavatossági igényét. Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítása vagy kicserlése kérhető. A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval (forgalmazóval) közölni. A hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A gyártót (forgalmazót) a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított 2 évig terheli.
A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a felhasználónak kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a felhasználó a gyártóval (forgalmazóval) szemben érvényesítheti.

A hibás terméket a Felhasználó saját költségére köteles az Üzemeltető postacímére eljuttatni. Az Üzemeltető utánvétes csomagot nem vesz át!
A minőségi kifogások intézésére a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet előírásai az irányadóak.

VI. Elállás joga, módja, következményei

A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján, mint fogyasztó a megrendeléstől számított 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolható, amikor az áruátvétel megtörtént, szolgáltatás esetén a szerződéskötés napjától. Az elállási nyilatkozatot az Üzemeltető számára szóban (telefonon) postai ajánlott levélben vagy eletronikus levélben írásban kell eljuttatni, telefonon történő elállás estén minden esetben kérjük annak e-mailben való megküldését is. Az elállás elállási nyilatkozatminta felhasználásával is megvalósulhat, mely itt érhető el: elállási nyilatkozat minta. Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a Felhasználónak kell gondoskodnia, költsége a Felhasználót terheli. A Felhasználó az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza az Üzemeltetőnek, utánvételes visszavételt az Üzemeltető nem teljesít. Elállás esetén az PW Studio Kft. követelheti a Felhasználótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. Ezeken kívül a Felhasználót az elállás kapcsán más költség nem terheli.

Kérjük, a terméket minden esetben a webáruház postacímére szíveskedjen visszajuttatni: Gyerekruhaklub webáruház - PW Studio Kft., 4026 Debrecen, Nemzetőr utca 1. I. lépcsőház földszint 1.
Az Üzemeltető a Felhasználó által fizetett összeget a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül hiánytalanul visszatéríti a Felhasználónak.
Nem gyakorolható az elállás joga, ha a termék értékesítése a Felhasználó személyéhez kötött, illetve amelyet a Felhasználó kifejezett kérésére állítottak elő (pl.: ajándéktárgyak, a megrendelő által biztosított fotókkal ellátva), vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, valamint a jogszabályok által meghatározott további esetekben.
A visszaküldött termékek átvételekor videófelvétel készül a csomag kibontásásól, illetve a visszaküldött termék megvizsgálásáról, a későbbiekben felmerülő vitás kérdések esetére. (pl. a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos)
Az e pontban rögzítettek kizárólag a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő Felhasználó (fogyasztó)-ra vonatkoznak.

Elállási nyilatkozatminta letöltése

VII. Adatkezelés

A webáruház adatvédelmi és adatkezelési szabályzata a főoldalról továbbá a következő linken keresztül érhető el: Adatvédelem

VIII. Szerzői jogok

A gyerekruhaklub.hu weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Az Üzemeltető a szerzői jogi jogosultja a weboldalon megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt grafikai megjelenést és egyéb anyagokat, a weboldal elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, kivitelezést).

IX. Egyéb rendelkezések

Bármely Felhasználó által a weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmakra vonatkozóan jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenységre utaló jeleket keresni.

Ha a Felhasználó a weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, kérjük jelezze az Üzemeltetőnek az info@gyerekruhaklub.hu címen.

A Felhasználó a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az Üzemeltető nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Az Üzemeltető nem felel a weboldal Felhasználói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. A szerződésre magatartási kódex nem vonatkozik.
Jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak, különös tekintettel a Ptk. vonatkozó rendelkezéseire.

Az Üzemeltető jogosult a jelen ÁSZF-ben foglaltakat egyoldalúan módosítani. A módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF, a közzétételkor lép hatályba.
Ha jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy az a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.
Az Üzemeltető az ÁSZF szövegét webáruházában letölthető formában teszi közzé. Jelen általános szerződési feltételek dokumentum nyomtatóbarát változatának letöltéséhez, és megtekintéséhez kattintson ide.


Debrecen, 2019.07.02.