A felhasználó által a weboldal használata illetve a rendelési folyamat során megadott adatokat a PW Studio Kft. (Gyerekruhaklub Webáruház üzemeltetője), mint adatkezelő a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása céljából, jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében, továbbá egyedi ajánlatok küldése céljából tárolja és kezeli. Az adatkezelő elkötelezett az ügyfelek információinak védelme iránt. Az adatkezelő a felhasználók adatait harmadik fél részére csak a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként közreműködő partneinek (pl. futárszolgálat) továbbítja. Az adatkezelő partnerei az így kapott adatokat céltól eltőrően semmilyen formában nem jogosultak felhasználni, tárolni, illetve továbbadni. 

Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 6. § (5) bekezdése értelmében az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll), további külön hozzájárulás nélkül, valamint a hozzájárulás esetleges visszavonását követően is kezelheti.

A személyes adatok kezelésére a weboldalon és az alkalmazásokban regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor az Infotv.  5. § (1) bekezdés a) pontja alapján. A felhasználó a hozzájárulását a weboldal és az alkalmazások szolgáltatásainak igénybevételével, valamint a Facebook dialógusablakaiban való regisztrációval adja meg.

Az adatkezelő a regisztrált felhasználó által megadott információkért felelősséget nem vállal. Amennyiben az adatkezelő tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sérti, vagy egyébként a jelen adatvédelmi szabályokat megszegte, illetve az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okozott, a weboldal üzemeltetőjének jogában áll megtenni a szükséges jogi intézkedéseket.
A felhasználó által megadott személyes adatokat a felhasználás céljának megszűnése vagy a felhasználó kérése esetén az adatkezelő az adatbázisából törli. 

Webáruház regisztráció

A Gyerekruhaklub webáruházban vendégként és regisztrált felhasználóként is van lehetőség vásárolni.
A regisztrált felhasználóknak nem kell minden vásárlás alkalmával megadniuk a vásárláshoz szükséges adataikat pl. számlázási cím, szállítási cím, az adatok a Profil aloldalon érhetők el, mely bármikor módosítható, törölhető. Adatmódosítás, törlés ügyfélszolgálatunkon keresztül is kérhető.

Az adatkezelés célja: webáruházban való egyszerűbb és kényelmesebb vásárlás biztosítása
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása
Kezelt személyes adatok: az érintett által megadott adatok: név, email, telefon, postacím, számlázási cím, ügyfélazonosító
Az adatkezelés időtartama: felhasználó általi visszavonásig.

Vásárlással kapcsolatos adatkezelés

A Gyerekruhaklub webáruházban vendégként és regisztrált felhasználóként is van lehetőség vásárolni.

Az adatkezelés célja: webáruházában történő vásárlás, vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, számla kiállítása, a megrendelés teljesítése, esetleges visszáru ügyintézés, vásárlói kapcsolattartás, vásárlói szokások elemzése
Az adatkezelés jogalapja: a megrendelés teljesítése, jogszabályi kötelezettség teljesítése
Kezelt személyes adatok típusa: az érintett által megadott adatok, egyedi azonosító (ID), rendelési szám
Az adatkezelés időtartama: Az adatok a megrendelés teljesítését követő 5 éven belül törlésre kerülnek.
Az adatok törlése és módosítása: A felhasználó tekintettel a számviteli megőrzési kötelezettségre, korlátozottan jogosult személyes adatai törlését és módosítását kezdeményezni.

Bankkártyás fizetés adatkezelése

Bankkártyás fizetés választása esetén a bankkártya adatok megadása a bank weboldalán történik így a vásárló adatai közvetlenül a bank mint fizetési szolgáltató által kerülnek feldolgozásra, ahhoz a webáruház nem fér hozzá.

Számlák megőrzése

Az adatkezelés célja: jogi kötelezettség teljesítése
Az adatkezelés jogalapja: adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése
Kezelt személyes adatok: számla másolata
Az adatkezelés időtartama: 8 év - Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján

Hírlevél, DM tevékenység

A Gyerekruha Klub webáruház elektronikus levélben direkt marketing üzeneteket küldhet azoknak, akik ehhez előzetesen és kifejezetten hozzájárultak illetve korábban vásároltak a webáruházban. A hirlevél küldéshez szükséges személyes adatok kezelésének jogalapja a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a, illetve az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja.

Amennyiben a felhasználó nem szeretne a későbbiekben hirlevelet kapni, úgy korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről a hirlevélben elhelyezett Leiratkozás link segítségével, vagy telefonos, elektronikus illetve postai elérhetőségeinken keresztül.

Az adatkezelés célja: érintettek tájékoztatása aktuális információkról, kedvező ajánlatokról
Érintettek köre: hirlevélre feliratkozott felhasználók és korábbi vásárlók
Kezelt adatok: Név, email, ID (egyedi azonosító), source
Adatkezelés célja: a felhasználó azonosítása, hirlevélküldés biztosítása
VIP tagság esetén további kezelt adatok: gyermek keresztneve, gyermek neme, gyermek születési dátuma
Adatkezelés célja: felhasználó számára személyre szabott ajánlatok biztosítása
Adatkezelés időtartama: a felhasználó adatait visszavonásig kezeljük.
A személyes adatokhoz a következő személyek férnek hozzá: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik. 

Kapcsolatfelvétel, panaszkezelés

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdésed van elérhetőségeinken keresztül léphetsz velünk kapcsolatba.
Adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel a webáruházzal, a vásárló és az adatkezelő jogainak érvényesítése, a fogyasztói igények elintézése.
Az adatkezelés jogalapja: felhasználó hozzájárulása
Kezelt személyes adatok: A felhasználó által a kommunikáció során megadott személyes adatok. Amennyiben a kapcsolatfelvétel fogyasztói panasznak minősül a webáruház a panaszról jegyzőkönyvet készít.
Az adatkezelés időtartama: Írásos (elektronikus vagy postai) kapcsolatfelvétel esetén az adatkezelő az üzenetet legfeljebb 5 évig őrzi meg. A panaszról készült jegyzőkönyv 5 évig kerül megőrzésre tekintettel az 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdésére.

Adatfeldolgozók

Szállítás

Adatfeldolgozó neve: GLS General Logistics System Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Székhely: 2351 Alsónémedi, Európa utca 2.
Elérhetőség: info@gls-hungary.hu
GLS adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatója : https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat
A GLS Hungary Kft. az adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján látja el a termékek kiszállítását.
Adatfeldolgozó feladata: termékek kiszállítása 
Kezelt személyes adatok: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.
Az érintettek köre: A házhoz szállítást kérő felhasználó.
Az adatkezelés célja: A megvásárolt termékek házhoz szállítása.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhoz szállítás lebonyolításáig tart.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a felhasználó hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Infotv. 5. § (1) bekezdés

Tárhely-szolgáltató

Adatfeldolgozó neve: Amazon Web Services, Inc.
Székhelye: 1 Burlington Rd, Dublin 4, Ireland
E-mail: copyright@amazon.com
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: tárhely-szolgáltatás
Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: A weboldal megfelelő működtetése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig.
Az adatfeldolgozás jogalapja: A felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Hírlevél szolgáltató

Adatfeldolgozó neve: The Rocket Science Group LLC (Mailchimp)
Székhelye: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
E-mail: dpo@mailchimp.com
Telefon: +1 (404) 806-5843
Adatfeldolgozó adatvédelmi nyilatkozata: https://mailchimp.com/legal/privacy
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: hírlevél szolgáltatás
Kezelt adatok köre: Név, email, ID (egyedi azonosító), source, amennyiben a felhasználó megadja: gyermek keresztneve, gyermek neme, gyermek születési dátuma
Az érintettek köre: Hírelvélre feliratkozottak, webáruház korábbi vásárlói
Az adatkezelés célja: Aktuális ajánlatokról, információkról való tájékoztatás.
Az adatkezelés időtartama: A felhasználó kérelmére való törlésig.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Tranzakciós levél szolgáltató

Adatfeldolgozó neve: The Rocket Science Group LLC (Mandrill)
Székhelye: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
E-mail: dpo@mailchimp.com
Telefon: +1 (404) 806-5843
Adatfeldolgozó adatvédelmi nyilatkozata: https://mailchimp.com/legal/privacy
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: rendszerüzenetek küldése
Kezelt adatok köre: Név, email, ID (egyedi azonosító), source, amennyiben a felhasználó megadja: gyermek keresztneve, gyermek neme, gyermek születési dátuma
Az érintettek köre: A weboldalt böngésző felhasználók.
Az adatkezelés célja: Visszaigazoló levél küldése a felhasználónak. pl. vásárlás visszaigazolása, sikeres regisztráció 
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felhasználó kérelmére való törlésig.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 

Az Amazon és a Mailchimp szolgáltatók regisztrált tagja az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött Safe Harbor egyezménynek, melynek értelmében a Safe Harborhoz csatlakozó, regisztrált szervezetek irányába továbbítható személyes adat.

Könyvelő iroda

Adatfeldolgozó neve: Nánási Lajos e.v.
Székhelye: 4241 Bocskaikert, Diószegi út 12.
Iroda: 4032 Debrecen, Martonfalvi u. 19. 3/8.
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: könyvelési tevékenység
Kezelt adatok köre: számlázással kapcsolatos adatok: név, számlázási cím, postacím
Az érintettek köre: Webáruház vásárlói.
Az adatkezelés célja: Vásárlással kapcsolatos könyvelési feladatok ellátása a hatályos jogszabályok alapján.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: 8 év
Az adatfeldolgozás jogalapja: 2000. évi C. törvény - számviteli törvény
Az adatfeldolgozó az adatkezelővel kötött szerződés alapján ellátja a számlaviteli bizonylatok könyvelését. Az adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a Sztv. 169. § (2) bekezdése valamint az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján a számla kiállításától számított 8 évig megőrzi és biztosítja azok visszakereshetőségét.

Sütik használata

A Gyerekruha Klub webáruház szolgáltatásai esetenként használhatnak úgynevezett „sütiket”. A sütik alkalmazásával a weboldal nyomon tudja követni hogy a felhasználó milyen tevékenységet végzett az oldalon. A sütik teszik lehetővé például a kosár használatát és webhelyeink működésének személyre szabását, emellett adatokkal szolgálnak arról, hogy a webhelyek mely részét hányan látogatják, segítenek felmérni a kampányaink és a webes keresések hatékonyságát, feltérképezni a felhasználói szokásokat, aminek révén tovább növelhetjük szolgáltatásunk minőségét. A felhasználó a sütik használatáról bármikor dönthet, azokat törölheti, módosíthatja.

Vannak olyan sütik, melyek csupán az oldal böngészése idején ideiglenesen használatosak, ezek az un. munkamenet (session) sütik. A weboldal elhagyásakor a session cookie-k automatikusan törlődnek. Vannak olyan sütik, amelyek mentésre kerülnek és hozzájárulnak ahhoz hogy a látogatót egy későbbi weboldali böngészés alkalmával felismerje. Ezek célja, hogy a felhasználó a korábbi adatai a weboldal következő látogatásakor automatikusan betöltődjenek, azokat ne kelljen újra megadnia, így biztosítva a kellemesebb és egyszerűbb böngészést.

Az interneten számos böngésző érhető el, melyek süti szabályzata és beállítási lehetőségei eltérőek, ezért nem tudunk egységes útmutatást adni. pl. Ha Safari böngészőben le szeretnéd tiltani vagy módosítani a sütik használatát a következőt kell tenned: 

- Nyisd meg a Beállítások panelt
- Adatvédelem lapon válaszd ki a sütik blokkolására vonatkozó beállítást
iPad, iPhone használata esetén lépj a Beállítások képernyőre, válaszd ki a Safari lehetőséget, és lépj a sütikre vonatkozó részre. 

Egyéb böngésző használata esetén a szolgáltatótól érdeklődd meg, hogyan blokkolhatod a sütiket. A következő linkeken elérhetőek a legnépszerűbb böngészők süti-beállításai:
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

A böngészőben van lehetőség a cookiek blokkolására vagy figyelmeztető üzenetet megjelenítésére cookie tárolása előtt. Mivel weboldalunk több oldala is használhat sütiket, a blokkolásuk azzal járhat, hogy a webhelyek egyes részein bizonyos funkciók elérhetetlenné válnak.

A webhelyeinken használt sütiket a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara egyesült királyságbeli sütihasználati előírásai alapján kategorizáltuk. Webhelyeinkre és egyéb online szolgáltatásainkra az alábbi kategóriák érvényesek:

Nélkülözhetetlen (funkciónális) sütik

Ezek a sütik alapvető fontosságúak ahhoz, hogy látogatóink böngészhessék a webhelyeket és használhassák azok funkcióit. E sütik nélkül nem biztosíthatók az olyan szolgáltatások, mint a bevásárlókosár, fizetési funkciók és az elektronikus számlázás.

Fejlesztést elősegítő, teljesítmény sütik

Ezek a sütik információt gyűjtenek arról, hogy hogyan használod a webhelyeinket – például, hogy melyik oldalakat látogatod a leggyakrabban. Ezen adatok alapján tovább javíthatjuk webhelyeink felépítését annak érdekében, hogy a felhasználók könnyebben eligazodjanak rajtuk. A sütik a megvásárolt termék vagy szolgáltatás adatait is továbbítják. Ezek a sütik nem gyűjtenek személyazonosításra alkalmas adatokat, ezen adatok ömlesztett módon kerülnek feldolgozásra. Az ilyen sütik tiltása akadályozhatja az ajánlatok személyre szabását és lassíthatja az oldal működését.

Használati élményt javító sütik

Webhelyeink ezeknek a sütiknek a segítségével jegyzik meg, hogy a látogató milyen lehetőségeket választott ki. Például egy ilyen süti tárolhatja a látogató földrajzi tartózkodási helyét, aminek alapján az adott helyhez honosított webhelyváltozatot jelenítjük meg számára. Olyan beállításokat is tárolhatnak ezek a sütik, mint a szövegméret, a betűtípus és a webhely egyéb módosítható jellemzői. A webhelyek ezenkívül arra is használhatják őket, hogy az ismétlődés elkerülése érdekében megjegyezzék, a látogató mely kiemelt termékeket vagy videókat nézte már meg. Ezek a sütik nem alkalmasak a látogató személy szerinti azonosítására, és a Gyerekruha Klub webhelyein kívüli böngészési tevékenység sem követhető nyomon a segítségükkel.

Közösségi média és reklám sütik

A közösségi média cookie-k segítségével kapcsolódhatunk közösségi hálózatokhoz, íg biztosítható a weboldalon lévő tartalmak közösségi média felületen való megosztása.  

Weboldalunkon a Google Adwords és a Facebook remarketing követő kódjait alkalmazzuk, melynek segítségével később személyre szabott remarketing hírdetéseket, ajánlatokat tudunk küleni látogatóinknak. 

A (harmadik felek által használt) reklám cookie-k olyan információkat gyűjtenek, amelyek segítségével a felhasználó érdeklődési körének megfelelő reklámok megjelenítését. A remarketing kód cookie-kat használ, mely cookie-k használatát a felhasználó letilthatja.

Ha kérdésed van a Gyerekruhaklub által használt cookie-kkal kapcsolatban, lépj velünk kapcsolatba az info@gyerekruhaklub.hu-mail címen vagy telefonos elérhetőségünkön. 

Adatok tárolása

Az adatok tárolása az adatkezelőnél elsősorban elektronikusan úton, illetve papír alapon történik. Az elektronikus és papír alapú adatok tárolásának helye a cég mindenkori telephelye illetve a könyveléséhez szükséges iratok  (számlák, hivatalos iratok, szerződések, stb.) átmeneti tárolási helye az adatkezelővel szerződéses viszonyban álló könyvelőiroda székhelye, telephelye.

Felhasználók jogai és jogorvoslati lehetősége

- A felhasználó jogosult hozzáférni személyes adataihoz, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
- a felhasználó tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen,
- a felhasználónak joga van az adathordozhatósághoz, azaz ahhoz, hogy másolatot kapjon elektronikusan vagy nyomtatott formában a kezelt az adatairól,
- a felhasználónak joga van a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához
- a felhasználó jogosult bármikor módosítani vagy visszavonni adatainak bizonyos célból történő kezelését.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, zárolását az érintettek kezdeményezhetik ügyfélszolgálatunkon keresztül.

A felhasználói panasz esetén kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz:
Elérhetőségeink:
Telefonszám: 06 70 600 60 17
E-mail: info@gyerekruhaklub.hu
Postacím (irodánk): Gyerekruhaklub Webáruház - PW Studio Kft. - 4026 Debrecen, Múzeum utca 4. 2/1.

Jogorvoslat

Ezúton felhívjuk látogatóink figyelmét ,hogy lehetősége van panaszt tenni az illetékes hatóságnál.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslat érdekében, panasszal a következő Hatósághoz  lehet fordulni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely:Székhely:1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím:1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36-1-3911400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: www.naih.hu

Az információk tulajdonjoga

Kijelentjük, hogy a PW Studio Kft., mint a weboldal üzemeltetője birtokolja az oldalainkon látható információkat. A weboldal tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos a tőlünk származó információk, termékek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért. 

Jogszabályok

  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
  • Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (GDPR)
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker tv.)
  • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételei-ről és egyes korlátairól (Grt.)
  • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
  • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM tv.)
  • 1997. évi CLV. törvény - a fogyasztóvédelemről (Fgy. tv.)
  • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Szv.tv.)

 

 

2022.08.21.